Standpunten

 1. Home
 2. Standpunten

Wat wil Forza?

Forza is een brede beweging van betrokken burgers met liefde voor onze dorpen, en die wél luistert naar de
wensen van de bevolking en die het dorpse en groene karakter van onze leefomgeving wil verdedigen.

We zijn een serieuze burgerpartij, opgericht door burgers, geen ‘politici’.
We hebben creativiteit, lef en daadkracht, we zijn wars van politieke spelletjes en
willen onze leefomgeving dorps, groen en veilig houden.

Onze belangrijkste standpunten

Klik hier voor alle standpunten

Dorps

 • Tegen Hoogbouw: draai terug wat kan. Geen nieuwe flats in het centrum van Bilthoven, geen hoogbouw aan de Hessenweg of Holle Bilt lees meer
 • Geen reclame op rotondes en langs straten, geen windmolens of zendmasten in onze wijken lees meer
 • Gezellige en veilige winkelstraten, we steunen lokale ondernemers: zij zorgen voor werkgelegenheid en zijn de levensader van onze economie. Zorg nu eindelijk eens voor een goed winkelbestand dat past bij het Biltse publiek lees meer
 • Kwinkelier daadkrachtig aanpakken lees meer
 • Koopzondag terugdraaien: de nekslag voor de kleine winkelier en Utrecht is vlakbij lees meer
 • Life-science-gedachte uitsluitend voortzetten met schone bedrijven: kennis en zorg. Geen nieuwe gevaarlijke of vervuilende industrie in onze woonwijken! lees meer
 • Kernen tellen allemaal mee: Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk horen er net zo bij als De Bilt en Bilthoven, en hebben recht op hun eigen identiteit lees meer

Veilig

 • Steeds meer inbraken, geweld en zelfs recente moorden; de veiligheid neemt af, daarom: Politie en boa’s zichtbaar op straat 
 • Meer toezicht en strengere handhaving: beide zijn nu feitelijk afwezig en kosten klauwen met geld, zonder enig resultaat
 • Geen ‘tijdelijke’ woningen voor asielzoekers
 • Niet waarschuwen maar bekeuren: iedereen kent de regels! We gaan nu eindelijk eens handhaven
 • Hangjongeren, hondenoverlast en jeugdcriminaliteit aanpakken

lees meer over veiligheid

Voor burgers, door burgers

 • Luister naar de burgers: burger mag lokaal referendum aanvragen (bij voldoende handtekeningen)
 • Burgers vroegtijdig informeren en betrekken bij plannen lees meer
 • Vast spreekrecht burgers bij commissievergaderingen, ook over ‘vrije’ onderwerpen
 • Raadscommissies vergaderen twee maal per jaar in de kernen
 • Schulden stijgen de komende jaren van 71 naar 82 miljoen: onze kinderen moeten dit terugbetalen. Onacceptabel!
 • Vergunningen moeten vooraf digitaal in te zien zijn, zeker bij grote projecten als Kwinkelier en Maertensplein
 • Klantgerichte benadering door ambtenaren: meedenken met burgers en ondernemers!
 • De Bilt blijft zelfstandig: de maximale schaalgrootte is bereikt lees meer
 • Onze gemeente is niet genderneutraal dus onze burgers worden voortaan gewoon weer aangesproken met meneer of mevrouw

lees meer over burgerparticipatie

Groen

 • Niet bouwen in bossen en weilanden: bescherm het groen! lees meer
 • Onze gemeente is geen vinexlocatie: geen nieuwe wijken in onze weilanden en bossen! lees meer
 • We zijn een groene gemeente: bescherm onze flora en fauna
 • Terugdringen van de gemeentelijke kapwoede; voor elke gekapte boom moet er minstens één terug komen!
 • Milieu Laten we komende generaties niet opzadelen met onze problemen, maar wel realistisch: landelijke en Europese maatregelen zijn beter dan lokale lees meer
 • Windmolens horen op zee, niet in onze dorpen en weilanden lees meer
 • Geen verstoring van de natuur door loslopende honden lees meer
 • Geen verloedering van openbaar groen, niet afschuiven van beheer op goedwillende burger lees meer

Wonen

 • De ruimte is beperkt, maar onze kinderen willen wel een woning. Maar alsjeblieft geen nieuwbouwwijken in onze weilanden en bossen
 • De Schapenweide in Bilthoven staat al jaren leeg en is een perfecte woonomgeving: na de verkiezingen gaan we daar woningen bouwen: sociaal, midden en koop. Geen chemische industrie daar!
 • De rode contour* is belangrijk: daarbuiten bouwen we pas in uiterste noodzaak
  (*lijn om de gemeente waarbuiten niet gebouwd mag worden en het groen begint)
 • Het plan om asielzoekers in containerwoningen her en der in onze dorpen te laten wonen moet van tafel!
 • De geluidsbescherming in Maartensdijk (A27) moet er nu echt komen: 550 Maartensdijkers hebben hun handtekening gezet: alle andere partijen waren tegen, want ‘dat was nu immers al zo beslist…’
  Zucht… Ook in de andere kernen moet geluidsbescherming veel meer aandacht krijgen: het is echt nodig!We zijn inmiddels ‘gewend’ aan de geluidsoverlast van de snelweg, maar normaal is het niet.
  Met Forza in het college moet het er komen!

Cultuur, sport, zorg en ouderen

 • Cultuur en sport vormen het cement tussen de kernen en hun burgers: krachtig ondersteunen
 • Draai de 7% cultuurbezuinigingen terug, in ieder geval voor de kleine instellingen
 • Er komt een (twee)jaarlijkse Uitmarkt als start van het culturele seizoen, liefst icm. de bestaande Kunstmarkt
 • We vergrijzen, dus goede zorg voor wie die nodig heeft, maar zonder de verspilling lees meer
 • We gaan een coördinerende wethouder voor ouderenzaken invoeren
 • Echte vluchtelingen zijn welkom, gelukszoekers niet: Europa, ons land en onze dorpen hebben hun grenzen bereikt. Landelijke grensbewaking is een voorwaarde! lees meer

meer cultuur
meer zorg

Menu