Donateur worden

  1. Home
  2. Donateur worden

Forza kan giften goed gebruiken voor dure advertenties, flyers en andere kosten. Forza is spaarzaam: giften worden alleen gebruikt voor directe politieke doeleinden, dus nooit voor bestuurskosten of andere overbodige uitgaven.

We hebben een strak giftenreglement en donateurs kunnen desgewenst geheel anoniem blijven, in overeenstemming met de wet financiering politieke partijen.

Donateurs steunen de algemene uitgangspunten van Forza, en kopen nooit directe invloed op bestuurlijke besluitvorming binnen de vereniging of politieke besluitvorming binnen de fractie.

Neem bij vragen gerust vertrouwelijk contact op: info@forzadebilt.nl

Ons rekeningnummer: NL83 SNSB 0706 1057 02 tnv. Forza De Bilt. Alvast bedankt!

Menu