Wordt u raadslid voor Forza De Bilt? Of commissielid?

Heeft u hart voor onze groene en dorpse leefomgeving? Wilt u het goede wat we hebben behouden, zoals de prachtige bossen en plantsoenen, de karakteristieke dorpse laagbouw, de vriendelijke winkelstraten waar je gratis kunt parkeren, en de wijken waar mensen elkaar nog kennen?
Geen hoogbouw, verbreding van de Soestdijkseweg, kappen van bomen, uitbreiding van (bio)chemische industrie in woonwijken, uitbreiding van de stationsomgeving met 670 woningen in hoogbouw, zoals allemaal is gebeurd of op stapel staat?

Wilt u zich inzetten voor een lokale partij die niet de landelijke partijprogramma’s uitrolt over onze dorpen, maar zich echt inzet voor lokale belangen en de stem van de burger écht serieus neemt? Word dan raadslid of commissielid voor Forza De Bilt, en laat de lokale stem in de raadszaal klinken.

Als raadslid heeft u echt invloed op de toekomst van onze directe woonomgeving maar krijgt u ook een serieuze vergoeding van zo’n € 1.600 bruto (commissieleden € 80 per vergadering).

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@forzadebilt.nl en vraag om meer informatie of een vrijblijvend gesprek

College wil speelveldjes en plantsoenen volbouwen met woningen, terwijl Schapenweide industrieterrein moet worden.
En in onze kostbare natuur moeten zonneparken en windmolens komen.
Snapt u het nog?

Begin oktober 2019 werd bekend dat het college van De Bilt, bestaande uit VVD, GL, D66 en CDA, de laatste groene plekken in onze prachtige dorpen wilde volbouwen met sociale huurwoningen: Bachplein, Rembrandtplein, Vijverlaan en nog 10 locaties. Forza wist dit plan met steun van veel publiek van tafel te krijgen. Natuurlijk moeten onze kinderen kunnen wonen, maar bouw dan op de Schapenweide: 22 voetbalvelden waar volgens deze partijen biochemische industrie moet komen. Midden in een woonwijk! Snapt u het nog?

Inmiddels is het Vinkenplein ontsierd met hoogbouw en een transformatorhuisje, het Nobelkwartier krijgt hoogbouw (tegen de wens van 95% van de omwonenden in) en rond het oude politiebureau aan de Leyenseweg wordt ook weer hoogbouw gepland.

Daarnaast moeten er 5 torenflats rond het station komen van VVD, GL, D66 en CDA, en worden overal windmolens en zonneweiden gepland. Wat blijft er over van onze lieflijke groene dorpen en natuur?

Wat is Forza? We zijn een groep bezorgde burgers die samen proberen de gemeente Dorps, Groen en Veilig te houden. We hebben momenteel 2 zetels in de gemeenteraad.

Voor: het dorpse en groene karakter van onze gemeente, voor het veiliger maken van onze omgeving, voor meer handhavingmeer verkeersveiligheid, meer cultuur! Lees er alles over bij onze standpunten of razendsnel in onze flyer. Kom ook zelf in actie: mail ons op info@forzadebilt.nl en doe mee! Wij blijven ons inzetten voor ons motto: Dorps, groen en veilig!

Laatste nieuwsberichten
.

Menu