Forza De Bilt: Woonoverlast eindelijk aanpakken Forza De Bilt wil dat woonoverlast van buren onderling eindelijk structureel wordt aangepakt. Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast aangenomen, die…

Forza stelt raadsvragen over ‘Rattenbrief’

In het vragenhalfuurtje in de raad van 18 oktober 2018 stelde Forza De Bilt vragen over een brief aan bewoners mbt. het aanpakken van woningen met rattenoverlast. Die brief was…

Stop voorrang asielzoekers sociale woningbouw

Forza De Bilt is teleurgesteld in het ontbreken van steun in de afgelopen gemeenteraad voor zijn plan om de voorrang (urgentie) voor statushouders (asielzoekers) voor sociale huurwoningen beëindigen. De Tweede…

Stop hoogbouw rond H.F. Witte-centrum

Forza De Bilt wil geen hoogbouw rond het H.F. Wittecentrum in De Bilt. Uit de door Forza opgevraagde bouwhoogten, die in het raadsvoorstel niet te vinden zijn, blijkt dat het…

Nieuw polioincident in Bilthoven

Forza De Bilt wil herbezinning op de toekomst van biochemische industrie in De Bilt Forza De Bilt is geschrokken van alweer een polioincident bij Bilthoven Biologicals. Maandag 25 juni bleek…

Biltse democratie in gevaar

Forza De Bilt is verontrust door de besluiten die de gemeenteraad deze week heeft genomen over de spelregels van de raad. In een van de nieuwe regels wordt bepaald dat…

Forza wil meer bankjes in het Leijensebos

Forza wil dat er meer bankjes komen in het Leijensebos, zodat bv. ouderen even kunnen uitrusten, waardoor het bos voor hen beter toegankelijk. De partij heeft verzoeken hiertoe ontvangen vanuit…

Forza wil trap bij Kwinkelier veiliger

Forza De Bilt wil dat de trap bij de Kwinkelier snel veiliger wordt. Op stille zaterdag, 31.03.2018, was een fractielid van Forza getuige van alweer een ongeluk op de trap:…

Waarom Forza?

We houden van deze gemeente om haar groene en dorpse karakter: geen verdere hoogbouw in Bilthoven-centrum, geen lukrake supermarkten en geen vinexwijken in de natuur om De Bilt! Geen rare…

Zwembad Brandenburg

ZWEMBAD BRANDENBURG Forza! is tegen het besluit voor een te klein zwembad Op 26 januari jl. koos een kleine meerderheid van de raad, bestaande uit D66, GL, CDA en Beter…

TIJDELIJKE WONINGEN

TIJDELIJKE WONINGEN Forza! is tegen de plannen van 50 tijdelijke woningen. Ga liever bouwen op de Schapenweide! Dankzij de massale opkomst tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. is er…

Forza! wil hondenoverlast aanpakken

Forza! wil hondenoverlast beter bestrijden. Forza heeft een voorstel in gediend om hondenbezitters te verplichten een deugdelijk opruimmiddel bij zich te dragen als zij de hond uitlaten. ‘Het bezit van…

Forza wil referendum in De Bilt

Forza De Bilt heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het referendum mogelijk te maken in De Bilt. Met dit voorstel kunnen burgers zelf een referendum aanvragen indien hun politieke vertegenwoordigers een…
Menu