Nieuw plan Verwelius (Hessing) toch weer in de natuur

Nieuw plan Verwelius (Hessingterrein) wéér in natuur gebouwd. Alleen voor winstmaximalisatie ondernemer? Forza De Bilt is verontwaardigd dat het nieuwe plan op het Verweliusterrein (oude Hessingterrein) weer deels in beschermde…

Sjoerd Potters herbenoemd

Forza is blij met de herbenoeming van Sjoerd Potters, ook omdat onzeker is wie er anders zou worden benoemd: dit kneiterlinkse college zou ander zeker een kneiterlinkse burgemeester aanstellen en…

Raad stemt tegen extra Brandveiligheid inwoners

Gemeenteraad stemt tegen extra brandveiligheid inwoners De complete raad, behalve Forza De Bilt, stemde tegen de motie van Forza om de brandweerladderwagen terug naar de gemeente te halen. ‘Omdat het…

Forza: behoud Jagtlust voor toekomst

Forza De Bilt wil dat Jagtlust behouden blijft voor toekomstige generaties, door er een gemeentelijk monument van te maken. ‘Jagtlust is van iedereen, en dat moet zo blijven,’ zegt Peter…

Forza: Linkse begroting is immoreel

Forza De Bilt vindt de begroting 2023 ronduit immoreel, omdat, ondanks dat miljoenen van het Rijk binnenstromen, er toch hoge schulden worden nagelaten voor volgende colleges. ‘Immoreel is nog zacht…

Laatste kans Partycentrum Ruigenhoek

Laatste kans Partycentrum Ruigenhoek Forza De Bilt wil, zoals bekend, absoluut geen partycentrum bij de nieuwe golfbaan in Groenekan. Nu het college aan pers en raad heeft gemeld dat ‘alle…

Geen McDonald’s in de natuur!

Forza: geen McDonald’s in de natuur Forza De Bilt wil absoluut geen fastfoodketens van McDonald’s, Burger King of KFC in de natuur bij Maartensdijk, waar vroeger ’t Braadspit zat. ‘Het…

Forza: geen McDonald’s in de natuur

Forza De Bilt wil absoluut geen fastfoodketens van McDonald’s, Burger King of KFC in de natuur bij Maartensdijk, waar vroeger ’t Braadspit zat. ‘Het zal de natuur en de eeuwenoude…

Forza: geen partycentrum bij golfbaan Groenekan

Forza De Bilt wil absoluut geen grootschalige horeca in het Noorderpark in Groenekan, en dient morgen daarom een motie in die het college oproept om de vergunning niet te verlenen.…

Randweg door Beukenburg of Leyensebos? No way!

Randweg door Beukenburg of Leyensebos? No way! Sommige partijen dromen van een nieuwe ontsluiting van Bilthoven door het Leyensebos of door Beukenburg. Forza niet, want de bossen zijn onze longen…

Toch Tbs’ers in kliniek Bilthoven

Toch Tbs-patiënten naar Berg en Bosch Er blijken toch Tbs-patiënten naar Berg en Bosch te komen, het gezondheidspark tussen Bilthoven en Maartensdijk. Forza De Bilt is fel tegen de komst…

TBS-kliniek komt naar Bilthoven

Komst forensische kliniek Fivoor naar Bilthoven is slecht idee Forza De Bilt is verbijsterd dat het college van B&W toestaat dat Fivoor, een kliniek voor mensen met een psychiatrische stoornis…

Hessingterrein: niet in beschermde natuur bouwen!

Hessingterrein: niet in beschermde natuur bouwen! Forza De Bilt zal bij de komende raadsvergadering een amendement indienen over het oude Hessingterrein: het college van CDA, D66 en GroenLinks wil het…

Windmolens vlakbij De Bilt-Zuid: slecht voor bewoners!

Windmolens vlakbij De Bilt-Zuid: slecht voor bewoners en hun nachtrust! Nu de molens bij Maartensdijk gelukkig van de baan lijken (hoewel vrijwel geen enkele partij onze motie daarover steunde), komen…

Soestdijkseweg verbreden en mega-busstation? Nee!

Soestdijkseweg verbreden en mega-busstation in centrum Bilthoven?? Nee! In de regio bestaan plannen om de Soestdijkseweg-Zuid te verbreden en ons station uit te breiden met een mega-busstation, waardoor het verkeer…

Schapenweide verkwanseld door VVD, D66, GL en CDA

Schapenweide verkwanseld door VVD, D66, GL en CDA Gisteravond hebben de coalitiepartijen besloten om de prachtige Schapenweide, midden in een woonwijk, grotendeels te bestemmen voor 50.000 m² biochemische industrie, op…

Nekslag voor de Schapenweide!

De nachtmerrie komt uit: de unieke Schapenweide, een natuurgebied midden in een Bilthovense woonwijk, wordt volgebouwd met beton en staal, als het aan het College van VVD, GroenLinks, D66 en…

Verplaats wind en zon naar zee!

Forza is het nu zat. Bijna iedereen is tegen de zonneweide in Maartendsijk behalve dit College van GroenLinks, D66, VVD en CDA. Bovendien blijkt uit onderzoek van de gemeente De…

De Bilt moet een referendum krijgen!

De Bilt moet een referendum krijgen! Forza De Bilt is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van burgers bij de besluitvorming door de overheid. In het huidig tijdsgewricht blijkt…

SATELLIET-GATEWAY in Groenekan???

SATELLIET-GATEWAY in Groenekan??? Ongelooflijk! Het college van De Bilt gaat een vergunning te verlenen voor een SATELLIET-GATEWAY tbv. wereldwijd internet, op de plek waar windmolens en een zonnepark moeten komen,…

Goed nieuws: Windmolens blijken overbodig

Windmolens blijken overbodig Goed nieuws: het Nederlandse klimaatdoel van 35 TWh duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 is al bijna gehaald, zo bericht het FD, niet de eerste de beste…

Windmolens horen op zee, niet op land!

Windmolens horen op zee, niet op land! Het college van De Bilt wil de hoogste windmolens ter wereld (240 m hoog!) plaatsen in onze mooie weilanden, of zelfs bossen. En:…

Zonnepark bij Maartensdijk? Nee: slecht idee!

Zonnepark bij Maartensdijk? Nee: eerst de 95% ongebruikte daken gebruiken! Nederland heeft momenteel ongeveer 9 miljoen gebouwen, maar 95% heeft nog geen zonnepanelen op zijn daken liggen, blijkt uit onderzoek.…

Blindengeleidestroken moeten vrij blijven

Blindengeleidestroken moeten vrij blijven Forza krijgt klachten over het versperren van blindengeleidestroken door fietsen, plantenbakken, terrassen en andere obstakels. Dat moet natuurlijk niet zo. Daarom dient Forza 17 december een…

2000 woningen rond station Bilthoven? Absurd!

2000 woningen rond station Bilthoven? Absurd! Zoals in de pers te lezen was heeft U-Ned, waar De Bilt ‘partner’ van is, het zotte plan om 2000 woningen rond station Bilthoven…

Carbidschieten moet blijven

Carbidschieten moet blijven Nu GL De Bilt oproept om ook het carbidschieten rond Oud en Nieuw te verbieden vraagt Forza in een motie de gemeenteraad zich uit te spreken dit…

Beeldentuin Jits Bakker zorgvuldiger behandelen

Beeldentuin Jits Bakker zorgvuldiger behandelen Forza De Bilt wil dat de plannen rond de beeldentuin van Jits Bakker bij Beerschoten zorgvuldiger worden bekeken. Het blijkt namelijk dat de Stichting JitsArt,…

Forza De Bilt: Woonoverlast eindelijk aanpakken

Forza De Bilt: Woonoverlast eindelijk aanpakken Forza De Bilt wil dat woonoverlast van buren onderling eindelijk structureel wordt aangepakt. Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast aangenomen, die…

Forza stelt raadsvragen over ‘Rattenbrief’

In het vragenhalfuurtje in de raad van 18 oktober 2018 stelde Forza De Bilt vragen over een brief aan bewoners mbt. het aanpakken van woningen met rattenoverlast. Die brief was…

Stop voorrang asielzoekers sociale woningbouw

Forza De Bilt is teleurgesteld in het ontbreken van steun in de afgelopen gemeenteraad voor zijn plan om de voorrang (urgentie) voor statushouders (asielzoekers) voor sociale huurwoningen beëindigen. De Tweede…

Stop hoogbouw rond H.F. Witte-centrum

Forza De Bilt wil geen hoogbouw rond het H.F. Wittecentrum in De Bilt. Uit de door Forza opgevraagde bouwhoogten, die in het raadsvoorstel niet te vinden zijn, blijkt dat het…

Nieuw polioincident in Bilthoven

Forza De Bilt wil herbezinning op de toekomst van biochemische industrie in De Bilt Forza De Bilt is geschrokken van alweer een polioincident bij Bilthoven Biologicals. Maandag 25 juni bleek…

Biltse democratie in gevaar

Biltse democratie in gevaar Forza De Bilt is verontrust door de besluiten die de gemeenteraad deze week heeft genomen over de spelregels van de raad. In een van de nieuwe…

Forza wil meer bankjes in het Leijensebos

Forza wil dat er meer bankjes komen in het Leijensebos, zodat bv. ouderen even kunnen uitrusten, waardoor het bos voor hen beter toegankelijk. De partij heeft verzoeken hiertoe ontvangen vanuit…

Forza wil trap bij Kwinkelier veiliger

Forza De Bilt wil dat de trap bij de Kwinkelier snel veiliger wordt. Op stille zaterdag, 31.03.2018, was een fractielid van Forza getuige van alweer een ongeluk op de trap:…

Waarom Forza?

We houden van deze gemeente om haar groene en dorpse karakter: geen verdere hoogbouw in Bilthoven-centrum, geen lukrake supermarkten en geen vinexwijken in de natuur om De Bilt! Geen rare…

Zwembad Brandenburg

ZWEMBAD BRANDENBURG Forza! is tegen het besluit voor een te klein zwembad Op 26 januari jl. koos een kleine meerderheid van de raad, bestaande uit D66, GL, CDA en Beter…

TIJDELIJKE WONINGEN

TIJDELIJKE WONINGEN Forza! is tegen de plannen van 50 tijdelijke woningen. Ga liever bouwen op de Schapenweide! Dankzij de massale opkomst tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. is er…

Forza! wil hondenoverlast aanpakken

Forza! wil hondenoverlast beter bestrijden. Forza heeft een voorstel in gediend om hondenbezitters te verplichten een deugdelijk opruimmiddel bij zich te dragen als zij de hond uitlaten. ‘Het bezit van…

Forza wil referendum in De Bilt

Forza De Bilt heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het referendum mogelijk te maken in De Bilt. Met dit voorstel kunnen burgers zelf een referendum aanvragen indien hun politieke vertegenwoordigers een…
Menu