‘Woningbouwambities VVD, GL, D66 en CDA vernietigen de dorpse kwaliteiten’

Zojuist is bekend geworden dat het college van De Bilt, bestaande uit VVD, GL, D66 en CDA onze prachtige dorpen wil volbouwen met sociale huurwoningen in plantsoenen en andere waardevolle groenvoorzieningen.
Forza wil dat dit plan van tafel gaat en de Schapenweide wordt gebruikt voor woningbouw, de logische keuze!
Het betreft 3 locaties in Bilthoven-Noord, enkele in De Bilt, maar ook wordt bv. de Vijverlaan in Groenekan niet gespaard. Concreet gaat het om de volgende locaties (kaart):

Abt Ludolfweg: 12 woningen (gestapeld)
Bachlaan: 34 woningen (gestapeld)
Begraafplaats: 42 woningen (gestapeld)
Berlagelaan, driehoek: 16 woningen (gestapeld)
Biltsche meertje: 24 woningen (gestapeld)
Henrica van Erpweg: 8 woningen (eengezins)
Jachtlaan: 12 woningen (gestapeld)
Oranje Nassaulaan: 18 woningen (gemengd) Rembrandtplein 2 woningen (eengezins)
Schaapsdrift: 1 woning (eengezins)
Sperwerlaan: 18 woningen (gestapeld)
Vijverlaan: 7 woningen (eengezins)
Zonneplein: 18 woningen (gestapeld)
Totaal: 212 woningen, waarvan 113 sociale huur, 37 middenhuur en 62 overige.

‘Forza is fel tegen het aantasten van het groene karakter van onze dorpen’, zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Bovendien is het helemaal niet nodig: we hebben nog steeds 25 vrije voetbalvelden naast het RIVM: de Schapenweide. Maar ja, daar moest van VVD, GL, D66 en CDA een chemisch industrieterrein komen. Nu is de ruimte op en gaan we aan plantsoenen, trapveldjes en ander gemeentelijk groen beginnen. Volkomen gek geworden.’

‘Daar komt nog eens bij dat de raad heeft besloten, tegen onze zin, dat de burgers over dit plan niet mochten meepraten. Forza heeft nog een motie ingediend om dit onheil te keren, maar de rest van de raad wilde er niet aan: alleen Forza en enkele lokale partijen stemden voor. Schande,’ zegt Schlamilch.

Forza heeft inmiddels een nieuwe motie ingediend voor de gemeenteraad van 31 oktober 2019, met als strekking:

 • de ontwikkeling van bedrijven op de Schapenweide per direct stil te leggen
 • met een plan te komen waarbij zoveel meer woningen kunnen worden gerealiseerd, dat de huidige plannen voor binnenstedelijke uitbreiding overbodig worden
 • daarbij een evenwichtige verdeling te maken van sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en koopwoningen
 • daarbij rekening te houden met belangen van omwonenden en het karakter van de bestaande bebouwing

 


Forza roept bezorgde burgers op zich te verenigen, handtekeningen op te halen en van zich te laten horen. Forza kan evt. helpen: mailt u dan naar info@forzadebilt.nl.

De raad heeft gelukkig een hoorzitting weten te organiseren, die op donderdagavond 10 oktober as. zou plaatsvinden in het gemeentehuis. Deze is, zonder overleg met de raad, door het college geschrapt en vervangen door 3 nieuwe data. Forza is hier boos om: het college kan geen hoorzittingen namens de raad uitschrijven.
Deze nieuwe data zijn 28 oktober, 5 en 12 november in het gemeentehuis, aanvang 20 uur. KOMT ALLEN en laat horen wat u van de plannen vindt!

U mag in max. 5 minuten laten horen wat u van de plannen vindt. Forza hoopt dat veel burgers daarvan gebruik zullen maken, uiteraard op een rustige manier. Dan kan de politiek horen wat er leeft op straat.

Een andere mogelijkheid is het bijwonen van de commissievergadering hierover. Het college heeft het plan inmiddels formeel ingetrokken, maar is voornemens het in november weer in te dienen. In principe heeft u daar ook spreekrecht, maar er gaan al stemmen op om dat te beperken of zelfs af te schaffen. De nieuwe commissievergadering vindt plaats op donderdagavond 14 november.

De raadsvergadering, waar over dit plan beslist zou worden, zou op donderdagavond 31 oktober plaatsvinden. Zoals gezegd: het college heeft het plan inmiddels formeel ingetrokken, maar is voornemens het in november weer in te dienen. Burgers mogen dan niet meer spreken, maar hun aanwezigheid is welkom!
De nieuwe raadsvergadering over dit onderwerp zal dan 28 november as. zijn.

Zie ook dit artikel in het AD voor onze persreactie.
Hier het persbericht van de gemeente.

2 reacties. Reactie plaatsen

 • P D van den Heuvel
  5 oktober 2019 19:39

  Een grof schandaal om woningen te willen bouwen aan de Vijverlaan, zeker ook des temeer daar de burger(ingezetene van Groenekan) geen inspraak mag hebben. (Lees: monddood maken)

  Beantwoorden
 • Dat niet-beschikbaar proberen te krijgen van de schapenweide voor woningbouw is waarschijnlijk bij zijn bezoekje aan India al beklonken door onze burgemeester met de eigenaar van Bilthoven Biologicals. Wat het nut van het megalomane aanhaken bij Utrecht Sciencepark met dat terrein voor de inwoners van de gemeente De Bilt is, ontgaat mij volledig, gezien de acute behoefte aan woonruimte.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu