Biltse democratie in gevaar

Forza De Bilt is verontrust door de besluiten die de gemeenteraad deze week heeft genomen over de spelregels van de raad. In een van de nieuwe regels wordt bepaald dat moties voortaan niet meer door elk individueel raadslid kunnen worden ingediend, maar moeten worden gesteund door ten minste 4 raadsleden.

‘Het indienen en in stemming brengen van moties is een belangrijk grondrecht in een democratie,’ zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Het gevaar gaat bestaan dat kleine partijen in de verdrukking komen en dat collegepartijen hun eigen moties altijd steunen, en onwelgevallige moties wegdrukken. Ongehoord.’

Een andere regel verkort de spreektijd van 15 naar 12 minuten per fractie per avond (20% minder), met als enige reden dat de vergadering om 23.30 moet zijn afgelopen.

‘Een treurige dag voor de politiek in De Bilt,’ zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Niet de diepgang van het debat is maatgevend, maar de tijd dat men weer naar huis mag. Een zeer zorgwekkend signaal, want de kwaliteit van de discussie moet bepalend zijn, en met minder dan 15 minuten voor een hele avond gaat de raad dingen afraffelen.’

Opvallend is dat alle beoogde collegepartijen, dus VVD, D66, GL en BDB voor de maatregelen stemden, met uitzondering van D66, dat alleen voor spreektijdverkorting was, niet voor de drempel voor moties.

Dat belooft weinig goeds volgens Schlamilch: ‘Het is duidelijk dat het beoogde college weinig tegenspraak wil: geen lastige moties, zo min mogelijk spreektijd voor de raad, kleine fracties monddood: het worden 4 lange jaren, maar Forza blijft proberen het geluid van de burger hoorbaar te maken in de raad.’

Een laatste maatregel is het afschaffen van vragenuur in commissie en raad, en die weg te proppen in een half uurtje voor de raad, op een tijdstip dat velen niet beschikbaar zijn en dat bovendien altijd kan veranderen.

Burgers kunnen reageren via info@forzadebilt.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu