Forza De Bilt vindt de begroting 2023 ronduit immoreel, omdat, ondanks dat miljoenen van het Rijk binnenstromen, er toch hoge schulden worden nagelaten voor volgende colleges. ‘Immoreel is nog zacht uitgedrukt’, zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Deze begroting is bijna gemeen en leugenachtig te noemen.

De komende jaren wordt gerekend met 20 miljoen extra inkomsten van het Rijk, terwijl die hoogst onzeker zijn. En de gemeente dan toch achterlaten met miljoenenschulden? En óók de belastingen laten stijgen?? Ongehoord, onverantwoord. Onze kinderen betalen de rekening.’ ‘Dit is belastinggeld, dat ook nog volstrekt ondoelmatig wordt besteed: salarisverhoging en aantrekken extra ambtenaren (€ 450.000), jongerenwerkers (€ 180.000), twee nieuwe ‘loketten’ en de bedrijfsvoering van € 480.000, iets wat ‘planeconomie’ heet (€ 100.000), gemeentelijke huisvesting voor € 235.000, en natuurlijk de loonsverhoging van bijna een ton die dit kneiterlinkse college van GL, PvdA, SP, D66 en Lokaal zichzelf als eerste daad heeft gegeven: in totaal bijna 1,5 miljoen aan verspild geld, terwijl de burgers die in energiearmoede zitten het met 3 ton moeten doen. Hedonistisch, egoïstisch en immoreel. Lelijke politiek. Forza zal een tegenbegroting indienen die in ieder geval anderhalf miljoen bespaart.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu