Toch Tbs-patiënten naar Berg en Bosch

Er blijken toch Tbs-patiënten naar Berg en Bosch te komen, het gezondheidspark tussen Bilthoven en Maartensdijk. Forza De Bilt is fel tegen de komst de kliniek: het is nl. dezelfde instelling (Fivoor), die enkele jaren geleden grote overlast veroorzaakte in Den Dolder, en waar zich een fataal incident voordeed.

Op het terrein van Berg en Bosch bevinden zich twee scholen voor autistische kinderen, een kinderdagverblijf en een zorginstelling voor zeer kwetsbare ouderen. Ook zijn er een aantal fietsroutes voor schoolkinderen langs het terrein. Het terrein is ’s nachts heel donker en de hekken zijn op verschillende plaatsen doorgeknipt.

Volgens Fivoor zelf komen in de instelling:

  • ‘patiënten die naast een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) ook psychiatrische- of gedragsproblematiek bezitten (SGLVG: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt)’
  • ‘patiënten met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen met complexe samenhang’
  • ‘patiënten die hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig hebben’
  • patiënten waarvan ‘de omgeving van de patiënt het vaak lastig vindt om goed mee om te gaan, en die mogelijk daardoor zelfs in contact gekomen zijn met politie of justitie, of dat dreigt te gaan gebeuren’
  • ‘patiënten die de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, wat tot uiting komt in ernstige gedragsproblemen en problemen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.’

Forza vindt het niet alleen onbegrijpelijk dat het college deze kliniek wil toestaan op het terrein van een kinderdagverblijf, maar dit in alle stilte een half jaar lang heeft voorbereid, zonder ook maar één keer met omwonenden of bedrijven te communiceren. De eerste bedrijven hebben al aangekondigd te vertrekken.

Nu Forza toevallig, rond de Kerst, op de hoogte raakte en vragen begon te stellen, heeft het college in allerijl een geheim overleg belegd op 6 januari 2021, waarvan het verslag ‘vertrouwelijk’ is. Niet alleen hoogst ongebruikelijk, maar ook ondemocratisch en niet-transparant. Welke informatie krijgt de raad in het geheim die de bevolking niet mag weten? Forza heeft het overleg daarom geboycot: het moet openbaar!

Forza wilde een extra raadsvergadering hierover, maar daarvoor heeft nog niet 1 partij steun uitgesproken, net als voor een interpellatiedebat. Alle partijen in de raad, behalve Forza en nog een andere partij, hebben de commotie afgedaan als ‘een hetze tegen het behandelcentrum‘ en Beter de Bilt, Bilts Belang, CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks, PvdA, SGP en SP ‘verwelkomen de vestiging van behandelcentrum Wier op het Berg en Bosch-terrein’.

Forza gaat een motie indienen om de kliniek zo snel mogelijk weg te krijgen, en in de tussentijd zo veilig mogelijk te houden. Voor de behandeling zijn nog 2 andere handtekeningen nodig, maar geen der overige partijen heeft tot nu toe toegezegd. Daardoor is het mogelijk dat de meerderheid het indienen van deze motie onmogelijk maakt. We houden u op de hoogte.

Forensische titels: tbs

Inmiddels heeft Fivoor, op verzoek van Forza, een lange lijst gepubliceerd (zie hier de e-mail van Fivoor) met forensische titels van patiënten die naar Berg en Bosch kunnen komen, waaronder verschillende Tbs-titels. Voor Forza is het onbespreekbaar dat dergelijke zware patiënten verpleegd worden in een open inrichting op een terrein met scholen en verpleeginstellingen.

Zorg zonder strafoplegging

1) strafrechtelijk machtiging (art. 37 jo 39 WvSr) bestaat niet meer, daarvoor in de plaats 2.3 zorgmachtiging (WvGGZ), kan geplaatst worden

Tbs met dwangverpleging en pro-justitia rapportage

2) tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b WvSr)   Niet bij Wier
3) tbs met proefverlof (art. 51 Bvt) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest en niet waarschijnlijk.
4) bevel voorlopige verpleging (art. 509i WvSv) Niet bij Wier
5) bevel aanhouding (art. 509h WvSv) Niet bij Wier

Zorg als voorwaarde bij beslissing rechter, openbaar ministerie of Kroon

6) voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g WvSr) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest
7) tbs met voorwaarden (art. 38a WvSr) Kan geplaatst worden;
8) voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) Kan geplaatst worden
9) schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 WvSv) Kan geplaatst worden
10) sepot met voorwaarden (art. 167244 WvSv) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest
11) strafbeschikking met aanwijzing (art. 257a WvSv) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest
12) voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden (art 15a WvSr) Kan geplaatst worden
13) voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 WvSv) ) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest
14) zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z WvSr jo / art.38ab WvSr) Zou theoretisch geplaatst kunnen worden , maar nooit aan de orde geweest

Zorg in het kader van Forensisch Psychiatrisch Toezicht

15) fpt proefverlof Zou theoretisch geplaatst kunnen worden, niet bij Wier
16) fpt voorwaardelijke beëindiging plaatst worden, niet bij Wier

Zorg in detentie, tijdens tenuitvoerlegging vrijheidsstraf of ISD-maatregel

17) overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 Pbw) Wordt niet geplaatst op Wier kliniek open
18) overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43 Pbw) Kan geplaatst worden
19) plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38p WvSr) (art. 38m WvSr jo art. 44b-44q Pm) Kan geplaatst worden
20) plaatsing in een instelling voor stelselmatige daders met voorwaarden  (art. 38p WvSr) Kan geplaatst worden
21) penitentiair programma met zorg  (art. 5 Pm) Niet bij Wier
22) interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw) Niet bij Wier
23) poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen (art. 42 Pbw) Nvt

Diagnostiek

24) verdiepingsdiagnostiek Wordt niet geplaatst
25) plaatsing vanwege pro-justitia rapportage (art. 196317 WvSv) Niet bij Wier Kliniek Open

Zorg zonder strafrechtelijke titel

26) voorgenomen indicatiestelling Kan geplaatst worden.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu