Forza verbijsterd over het boycotten moties door andere partijen: ‘Vaandelvlucht!’

Forza De Bilt is verbijsterd dat alle fracties in de gemeenteraad de vergadering verlieten om het stemmen over een motie van Forza onmogelijk te maken.

De Gemeentewet (art. 32 lid 2) bevat bij stemmingen de plicht voor raadsleden om voor of tegen te stemmen. Een keuze is er niet.

‘Het is schokkend om te zien dat alle andere partijen hun democratische plicht ontlopen als een motie even wat te moeilijk wordt,’ zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Forza wilde een uitspraak van de raad over de vraag of De Bilt zelfstandig moet blijven. Voor Forza een kernpunt, maar enkele lokale partijen, Beter De Bilt en Bilts Belang hadden in de krant en in de raad een wens voor een fusie met Zeist uitgesproken. Die wens wilden we zo snel mogelijk de kop indrukken met deze motie.’

‘Deze simpele motie vroeg niets anders dan uit te spreken “geen enkele fusie na te streven en dit streven ook onwenselijk te vinden,”’ vervolgt Schlamilch. ‘Geen hele ingewikkelde motie, dachten wij, maar geen enkele partij wilde zich uitpreken. En dat vinden we wel zorgelijk, want daarmee komt hun geheime agenda bloot te liggen. Al die partijen die de mond vol hebben van fatsoen, inclusiviteit en normen en waarden, tonen nu hun ware gezicht. Vaandelvlucht: een zwarte dag voor de Biltse democratie.’

Forza gaat nu met de burgemeester overleggen hoe het nu verder moet in de Biltse raad, en met de motie. Het niet meestemmen is tegen de gemeentewet, zoals ook hoogleraar Staatsrecht Elzinga betoogt in een uitvoerig artikel (Verplicht om te stemmen): ‘De gedachte hierbij is dat raadsleden in beginsel een publiekrechtelijke plicht hebben om mee te werken aan de meest fundamentele taakstelling van de volksvertegenwoordiging en dat is de besluitvorming. Door blanco te stemmen ontlopen raadsleden hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en om die reden formuleert de wet deze stellige plicht.’

Forza is nog steeds van mening dat een fusie met welke gemeente dan ook, zoals in de raad gepropageerd door Beter De Bilt en Bilts Belang, zeer schadelijk is. ‘Het bestuur komt dan op veel te grote afstand van de burger te staan en bovendien wijst onderzoek uit dat fusies weinig voordelen heen, maar vooral nadelen.’

Forza gaat de motie in de komende raadsvergadering alsnog indienen.

Burgers kunnen informatie krijgen via info@forzadebilt.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu