Forza wil totaalverbod nieuwe zendmasten in woonwijken

Forza De Bilt is niet gerust op het nieuwe antennebeleid van de gemeente. Wethouder Mieras (D66) zei in de Vierklank van 8 november jl. én op de gemeentewebsite: ‘Zulk nieuw beleid voorkomt niet dat er nieuwe masten komen, maar vereist bijvoorbeeld wel het vooraf betrekken van de omgeving door de aanvrager.’

‘We begrepen pas wat de wethouder bedoelde toen wij vorige week het gloednieuwe antennebeleid van onze gemeente lazen’, zegt Peter Schlamilch, voorman van Forza en raadslid voor de Fractie Schlamilch. ‘Daar staat letterlijk in dat het realiseren van vrijstaande zendmasten vanwege de grote zichtbaarheid minder gewenst is. Daarom voert de gemeente De Bilt voor locaties met een woon- of recreatieve functie binnen de bebouwde kom een restrictief beleid voor wat betreft plaatsing van antenne-installaties.’

Forza vind dat veel te vrijblijvend, want in het ‘Antennebeleid De Bilt 2012’ stond nog keihard: binnen de bebouwde kom is een antenne-installatie op monumenten en in woonwijken niet toegestaan.

‘Het is van groot belang dat wij als gemeente maximale zeggenschap hebben over de locaties van zendmasten, dat hebben we gezien aan de antenne in De Leijen van 30 meter, die het college zei niet tegen te kunnen houden’, zegt Schlamilch. ’Forza wil dat het oude totaalverbod op zendmasten in woonwijken weer terugkomt in de verordening, dan kunnen we, als de omwonenden het goed vinden altijd nog een uitzondering maken als het echt niet anders kan.’

Forza gaat in de komende gemeenteraad een motie indienen die het college vraagt de nota op dit punt aan te passen en wil de nota bovendien agenderen in de komende commissie Openbare Ruimte, omdat volgens Forza een zo belangrijk stuk niet zonder de raadsbespreking kan.

Menu