Hessingterrein: niet in beschermde natuur bouwen!

Forza De Bilt zal bij de komende raadsvergadering een amendement indienen over het oude Hessingterrein: het college van CDA, D66 en GroenLinks wil het bestemmingsplan zo aanpassen dat er woningen kunnen worden gebouwd in de beschermde natuur, die daar al heel kwetsbaar is vanwege de aanwezige faunapassages.

Forza De Bilt juicht woningbouw toe, maar absoluut niet in de natuur (de zgn. ‘Rode Contour’), die behoort tot het NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland). Ook de aantasting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die sinds juli 2021 onder bescherming staat van UNESCO, vindt Forza onacceptabel.

De gemeente heeft de plicht om het NNN-gebied en het UNESCO werelderfgoed te beschermen en het voorgestelde bestemmingsplan van het college is niet alleen in strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid, maar ook met het eigen coalitieaccoord!

Bovendien is er geen enkele onderbouwing: waarom moeten er van de 130 geplande huizen er 24 in buiten de Rode Contour staan, in kwetsbare natuur, dus? Winstmaximalisatie?
Forza heeft de financiële onderbouwing bij het College opgevraagd, maar niet gekregen.

Het amendement van Forza beschermt de natuur, het UNESCO werelderfgoed, en houdt rekening met de belangen van de omwonenden!

Burgers kunnen as. donderdag nog steeds inspreken in de commissie OR.

Het amendement is hier te lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu